Module 1 :: ประตูด่านแรกของการเรียนภาษาไทย

Module 1 ประตูด่านแรกของการเรียนภาษาไทย

ทำไมเราจึงกล่าวว่า ระดับชั้น Module 1 เป็นประตูด่านแรกของการเรียนภาษาไทย นั่นเป็นเพราะว่าเป็นระดับชั้นที่สำคัญ จะเป็นการช่วยปูพื้นฐานของคุณ ก่อนที่คุณจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับชั้นอื่นๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนใน Module 1 ของโรงเรียนภาษายูเนี่ยนนั้น จะเน้นเฉพาะการพูดและการฟัง เนื่องจากการฟังเข้าใจและการออกเสียงให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากคุณฟังเสียงไม่ชัดก็จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของคำผิดไป หรือหากคุณออกเสียงไม่ชัด ก็จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของคำพูดของคุณผิดไปเช่นกัน และอาจจะนำไปสู่การสะกดคำที่ผิดในระดับชั้นสูงๆ อีกด้วย

ULS ใช้ภาษาอะไรในการสอน

การเรียนการสอนของทางโรงเรียนภาษายูเนี่ยนนั้น จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เนื่องจากเราไม่ต้องการให้คุณมัวแต่จดจ่ออยู่กับการแปลคำศัพท์เป็นภาษาของคุณ หรือพยายามค้นหาความหมายของคำต่างๆ ที่ได้เรียนไป แต่เราต้องการให้คุณฟังและออกเสียงคำนั้นๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการเรียนในระดับต้นอย่าง Module 1นี้ เราจะนำรูปภาพต่างๆ มาใช้ประกอบการเรียน รวมไปถึงให้คุณได้สัมผัสกับสถานการณ์จริง เพื่อให้คุณมีความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้การแปลคำศัพท์ หากคุณอยากรู้ว่าเราสถานการณ์จริงที่เราใช้คืออะไร อันนี้คุณต้องเข้ามาเรียนกับเราเอง คุณจึงจะได้รู้

ในส่วนของวิธีการออกเสียงนั้น เราได้นำเอา Phonetic Symbol ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์สากลที่ใช้ได้กับทุกภาษามาใช้ เพื่อให้คุณได้สามารถออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน

Phonetic Symbol คืออะไร ช่วยในการออกเสียงได้อย่างไร

????

นอกจากการการออกเสียงแล้ว นักเรียน Module 1 จะได้เรียนรู้อะไรอีก

ใน Module 1 นี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการออกเสียง Consonants , Vowels, Tones และ Final Consonants ในภาษาไทย ซึ่งแน่นอนว่ามีความแตกต่างจากภาษาของคุณเป็นอย่างมาก และเมื่อคุณเข้าใจวิธีออกเสียงในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้ว เราจึงจะนำคุณเข้าสู่การสื่อสารภาษาไทยขั้นต้น ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำตัวคุณเอง การกล่าวคำทักทายผู้อื่น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข การบอกวัน เวลา แบบไทยๆ รวมไปถึงภาษาไทยง่ายๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ เช่น การสั่งอาหารเมื่อไปร้านอาหาร การซื้อของ การใช้บริการรถสาธารณะ การบอกทิศทางและสถานที่ต่างๆ

บทสรุปของการเรียน Module 1

การเรียนใน Module 1 นั้น นับว่าเป็นระดับชั้นปูพื้นฐานที่สำคัญ ทางโรงเรียนภาษายูเนี่ยนจึงจัดการเรียนการสอนในระดับนี้เป็นกลุ่มเล็ก จำกัดจำนวนนักเรียนไว้เพียง 10 -12 คน ต่อห้อง นักเรียนทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และจะทำให้ครูผู้สอนสามารถโต้ตอบและดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

เมื่อคุณเรียนจบ Module 1 แล้ว คุณจะได้รู้จักกับ Phonetic Symbol ต่างๆ คุณจะสามารถเข้าใจวิธีการออกเสียงของภาษาไทย ทั้ง Consonants , Vowels, Tones และ Final Consonants คุณจะสามารถใช้ภาษาไทยง่ายๆ สื่อสารกับคนไทย ทั้งการทักทายและแนะนำตัว การบอกวันและเวลา การนับตัวเลข การบอกทิศทาง การซื้อของ นอกจากนี้หากคุณไม่สบายต้องไปหาหมอ คุณก็จะสามารถพูดภาษาไทยกับคุณหมอได้อย่างชัดเจนและถูกต้องอีกด้วย